the dream has a home
the river has a dream

Nový rok

Nový rok

vanoce Kay River Lofts

vanoce Kay River Lofts

vecerni výhled

vecerni výhled

penthouse

penthouse

vanoce Kay River Lofts

vanoce Kay River Lofts

novy rok

novy rok

the dream has a home
the river has a dream

Nabídka bytů

Podmínky použití webu

Veškeré vyobrazení nemovitých věcí v developerském projektu KAY River Lofts, jejich součástí či příslušenství má pouze ilustrativní charakter. Toto vyobrazení projektu či jaké jeho části, popř. společně s případně poskytnutými informacemi týkající se bytových a nebytových prostor v projektu, není nabídkou na uzavření jakéhokoli právního jednání ani příslib či závazek takové právní jednání uzavřít. Konečná vnější i vnitřní vizuální podoba celého objektu i jakékoli jeho části a užité materiály či výrobky se mohou od vyobrazení projektu na těchto internetových stránkách lišit. Podoba projektu může být postupně upřesňována či měněna v rámci smluvní dokumentace uzavírané se zájemci.

Při případném sporu se spotřebiteli je subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Česká obchodní inspekce, příp. jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu postupem dle zákona o ochraně spotřebitele.

 

Prodej

Karlín Group
+420 777 062 826
prodej@kayriverlofts.cz