the dream has a home
the river has a dream

vecerni výhled vecerni výhled
penthouse

the dream has a home
the river has a dream

Nabídka bytů

Podmínky použití webu

Veškeré vyobrazení nemovitých věcí v developerském projektu Kay River Lofts, jejich součástí nebo příslušenství má pouze ilustrativní charakter. Toto vyobrazení projektu či jakékoliv jeho části, popř. společně s případně poskytnutými informacemi týkajícími se bytových a nebytových prostor v projektu, není nabídkou ani návrhem na uzavření smlouvy či jakéhokoliv právního jednání a nepředstavuje ani příslib či závazek smlouvu či takové právní jednání uzavřít. Konečná vnější i vnitřní vizuální podoba celého objektu i jakékoliv jeho části a užité materiály či výrobky se mohou od vyobrazení projektu na těchto internetových stránkách lišit. Podoba projektu může být postupně upřesňována nebo měněna v rámci smluvní dokumentace uzavírané se zájemci.

Při případném sporu se spotřebiteli je subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Česká obchodní inspekce, příp. jiný subjekt pověřený ministerstvem průmyslu a obchodu postupem dle zákona o ochraně spotřebitele.